Informacje dla zwiedzających

Parking

Parking znajduje się około 100 m od głównego wejścia do pałacu.

Bezbarierowy dostęp

Do potrzeb osób z dysfunkcją ruchu przystosowane są: spichlerz, w którym znajduje się centrum obsługi zwiedzających (kasy, kawiarnia) oraz ozdobny ogród przed oranżerią. Do budynku oranżerii można wjechać za pomocą pochylni dla wózków.

Zwierzęta

Na terenie parku możecie Państwo przebywać ze swoimi  pupilami jedynie na smyczy. Wprowadzanie małych zwierząt do pałacu jest możliwe jedynie za specjalną zgodą administratora obiektu. Zwierząt nie należy wprowadzać na teren oranżerii.

Rowerzyści

Cyklistické trasy vedou po okraji vnější hranice zámeckého parku. V zámeckém parku je pohyb osob na kolech zakázán.

Przekąski, bufet itp.

W centrum obsługi zwiedzających (spichlerz) znajduje się kawiarnia.