Informace pro návštěvníky

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vážení návštěvníci a příznivci státního zámku Raduň, letošní hlavní sezonu jsme zahájili 1. května 2018. Od tohoto dne jsou každý den – s výjimkou pondělí – připraveny dva prohlídkové okruhy, ve kterých Vám mj. představujeme nejen poslední přírůstky raduňského mobiliárního zařízení, ale nabízíme také nová květinová a dekorační aranžmá.   

PŘIPRAVUJEME TRADIČNÍ INSTALAČNÍ PROJEKT

VÁNOCE NA RADUŇSKÉM ZÁMKU, 

KTERÝ SE DO NĚKDEJŠÍHO ARISTOKRATICKÉHO DOMU KNÍŽAT BLÜCHERŮ Z WAHLSTATTU VRACÍ KAŽDÝ DRUHÝ ROK.

Nabídneme Vám prohlídku slavnostně vyzdobených interiérů s tematickými dekoracemi a květinovými aranžemi, reprezentačně upravenou tabuli, vánoční stromy v různých typech historických úprav, dobové vánoční dárky a výklad k adventnímu a vánočnímu zvykosloví (délka prohlídky 75 minut).  

OD 1. DO 30. PROSINCE DENNĚ MIMO PONDĚLÍ;

VŠEDNÍ DNY POUZE PRO SKUPINY NAD DESET OSOB PO PŘEDCHOZÍ REZERVACI

OD 9 DO 15 HODIN; VÍKENDY A SVÁTKY OD 10 DO 16 HODIN. 

REZERVACE VSTUPENEK DENNĚ OD 8 DO 16 HODIN NA TELEFONNÍM ČÍSLE 
553 796 203, PŘÍPADNĚ MAILEM: zamek.radun@npu.cz  

VSTUPNÉ PLNÉ 130,00 Kč za osobu, SNÍŽENÉ 100,00 Kč za osobu. -----------------------------------------------------

Pedagogy a žáky mateřských a základních škol zveme k vánoční prohlídce ve zkráceném okruhu v délce 45 minut (bez velké knihovny a pokojů domácího služebnictva).

Jednotné vstupné 50,00 Kč; pedagogický doprovod zdarma.  

 

----------------

Dovolte rovněž, abychom Vás informovali o dokončení  stavební části celkové památkové obnovy renesančně-barokního jižního suterénu a zahájení příprav expozice věnované architektonickým proměnám zámku od středověkého hradu k romantickému knížecímu sídlu a informacím o jeho postupné provozně-technické modernizaci.

Veřejnost současně upozorňujeme, že byla zahájena památková obnova novogotické hradební zdi. Z tohoto důvodu prosíme o shovívanost s nutností uzavřít horní terasu

u zámku a pochůzí komunikaci pod hradbou. Stavební práce budou prováděny s největší ohleduplností vůči návštěvníkům a jejich bezpečnosti. Samotného návštěvního provozu a kulturních akcí na zámku, v oranžérii se zahradou a v parku se tato stavební činnost nedotkne.