Svatební obřady v roce 2020

TERMÍNOVNÍK OBŘADŮ 2020 – viz níže

Svatební obřady se konají:
– v okrasné zahradě u zámecké oranžérie,
 v případě nepříznivého počasí ve vnitřních prostorách oranžérie (doporučený počet účastníků obřadu – 80 osob)
 
– ve společenském salonu nebo v sále velké knihovny zámku 
(doporučený počet účastníků obřadu – maximálně 10 osob;
pro rezervaci obřadu je nutná individuální dohoda se správou zámku)

 

 

Kontakt, informace v pracovní dny od 8.00 do 17.00 hodin:
Mgr. Markéta Kouřilová, kastelánka
Národní památkový ústav, státní zámek Raduň
Zámecká 67, 747 61  Raduň

 

Telefon: 553796119, 732828365, event. mailem na adrese: kourilova.marketa@npu.cz

Poplatek za pronájem okrasné zahrady na 60 minut /příp. v individuálně sjednaných případech za pronájem sýpky/ v řádných termínech  pro obřady se zahájením v 10, 11, 12 a 13 hodin
 je pro rok 2020 stanoven na 5 000 Kč.
 
Poplatek za pronájem zámeckého nádvoří na 60 minut
v řádných termínech pro obřady se zahájením v 10, 11, 12 a 13 hodin
je pro rok 2020 stanoven na 4 000 Kč.

Poplatek za pronájem okrasné zahrady na 60 minut
ve výše vypsaných řádných denních termínech  pro obřady s mimořádným zahájením
v 9, 14 a 15 hodin je pro rok 2020 stanoven na 6 000 Kč.
 
Poplatek za pronájem zámeckého nádvoří na 60 minut
ve výše vypsaných řádných denních termínech pro obřady s mimořádným zahájením
v 9, 14 a 15 hodin
je pro rok 2020 stanoven na 5 000 Kč.  
 
Poplatek za pronájem okrasné zahrady na 60 minut
ve všední dny od úterý do čtvrtka  se zahájením v 10, 11, 12 a 13 hodin
je pro rok 2020 stanoven na 4 500 Kč.
 
Poplatek za pronájem okrasné zahrady na 60 minut (příp. v individuálně sjednaných případech za pronájem sýpky) k mimořádným svatebním obřadům
konaným mimo výše uvedené dny a hodiny  je pro rok 2019 stanoven na 10 000 Kč.
 
Za obřad zrušený  po úhradě krátkodobého pronájmu prostoru ke konání svatebního obřadu bude správou SZ Raduň účtován režijní poplatek ve výši 1 000 Kč.

Poplatek za pronájem společenského salonu nebo velké knihovny k mimořádným svatebním obřadům v roce 2020 činí: na 30 minut 5 000 Kč; na 60 minut 8 000 Kč.     

Dále nabízíme svatební fotografování:
– v interiérech zámku za poplatek 350 Kč za každých započatých 10 minut
– v interiéru oranžérie za poplatek 350 Kč za každých započatých 10 minut
– v interiérech oranžérie a v okrasné zahradě za poplatek 500 Kč za každých započatých 10 minut

 

Prosíme snoubence, kteří mají zájem o konání svatebního obřadu v prostorách okrasné zahrady, příp. oranžérie státního zámku Raduň či v nádvoří zámku, aby se s rezervací termínu obraceli výhradně na matriční úřad Obce Raduň; paní Jana Škrobánková, telefon 553 796 125.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Páry, které budou mít u Obce Raduň  zadáno datum obřadu, prosíme, aby nejméně 30 dnů před jeho konáním kontaktovali správu zámku Raduň a sjednali si předem cca třiceti minutovou schůzku, během níž obě strany uzavřou  krátkodobou nájemní smlouvu a dohodnou rozvh  svatební dramaturgie, Při této příležitosti uhradí nájemce příslušné nájemné do pokladny zámecké správy, a to v hotovosti.

Úřední doba pro snoubence: obvykle v pondělí, od 8.30 do 15.30 h.

Schůzka se bude konat v kanceláři správy zámku;
kontakt: Mgr. Markéta Kouřilová, kastelánka
Národní památkový ústav, státní zámek Raduň
Zámecká 67, 747 61  Raduň 
Info: pracovní dny od 8.00 do 15.30; telefon: 553796119, email: kourilova.marketa@npu.cz

Obec Raduň zajišťuje: provedení vlastního svatebního obřadu za účasti oprávněného oddávajícího a pověřeného zástupce matričního úřadu.

Správa zámku zajišťuje: výzdobu, vybavení a organizační služby související s obřadem.

Správa nezajišťuje žádnou formu občerstvení. Případné cateringové podání malého občerstvení svatebčanům je vždy nutno dohodnout předem se správou zámku. Za takovouto nadstandardní službu bude účtován mimořádný poplatek, stanovený v závislosti na aktuálním rozsahu dotčené služby.   

ŘÁDNÉ TERMÍNY SVATEBNÍCH OBŘADŮ V ROCE 2020

pátek 29. května           10, 11, 12 a 13 hodin

sobota 30. května         11, 12 a 13 hodin; obřad v 10 hodin je rezervován

sobota 6. června            10 a 12 hodin; obřad v 11 hodin je rezervován

pátek 12. června              10, 11, 12 a 13 hodin

sobota 13. června            10, 13 hodin; obřady v 11 a 12 hodin jsou rezervovány

pátek 26. června              10, 11, 12 a 13 hodin

sobota 27. června            všechny termíny jsou rezervovány

pátek 10. července           10, 11 a 12 hodin, termín v 13 hodin je rezervován

sobota 11. července          10, 11, 12 a 13 hodin

pátek 24. července           10, 11, 12 a 13 hodin

sobota 25. července         10, 11, 12 a 13 hodin

pátek 7. srpna                   10, 11, 12 a 13 hodin

sobota 8. srpna                 10, 11, 12 a 13 hodin

pátek 21. srpna                10, 12 a 13 hodin, obřad v 11 hodin je rezervován

sobota 22. srpna             10, 11 a 13 hodin; obřad ve 12 hodin je rezervován

pátek 4. září                   10, 11, 12 a 13 hodin

sobota 5. září                 10 a 13 hodin;  obřady v 11 a 12 hodin jsou rezervovány

pátek 18. září                   10, 12 a 13 hodin, obřad v 11 hodin je rezervován

sobota 19. září                 10, 12 a 13 hodin, obřady v 11 a 12 hodin jsou rezervovány

pátek 2. října                    10, 11, 12 a 13 hodin

sobota 3. října                  10, 11, 12 a 13 hodin

pátek 16. října                   10, 11, 12 a 13 hodin

sobota 17. října                 10, 11, 12 a 13 hodin         

termíny aktuzalizovala k 9. 1. 2020 Mgr. Markéta Kouřilová