Svatební obřady v roce 2021

TERMÍNY OBŘADŮ 2021 – viz níže

Svatební obřady se konají:
– v okrasné zahradě u zámecké oranžérie,
 v případě nepříznivého počasí ve vnitřních prostorách oranžérie (doporučený počet účastníků obřadu – 80 osob)
 
– ve společenském salonu nebo v sále velké knihovny zámku 
(doporučený počet účastníků obřadu – maximálně 10 osob;
pro rezervaci obřadu je nutná individuální dohoda se správou zámku)

 

 

Kontakt, informace v pracovní dny od 8.00 do 17.00 hodin:
Mgr. Markéta Kouřilová, kastelánka
Národní památkový ústav, státní zámek Raduň
Zámecká 67, 747 61  Raduň

 

Telefon: 553796119, 732828365, event. mailem na adrese: kourilova.marketa@npu.cz

Poplatek za pronájem okrasné zahrady na 60 minut /příp. v individuálně sjednaných případech za pronájem sýpky/ v řádných termínech  pro obřady se zahájením v 10, 11, 12 a 13 hodin
 je pro rok 2020 stanoven na 5 000 Kč.
 
Poplatek za pronájem zámeckého nádvoří na 60 minut
v řádných termínech pro obřady se zahájením v 10, 11, 12 a 13 hodin
je pro rok 2020 stanoven na 5 000 Kč.

Poplatek za pronájem okrasné zahrady na 60 minut
ve výše vypsaných řádných denních termínech  pro obřady s mimořádným zahájením
v 9, 14 a 15 hodin je pro rok 2020 stanoven na 6 000 Kč.
 
Poplatek za pronájem zámeckého nádvoří na 60 minut
ve výše vypsaných řádných denních termínech pro obřady s mimořádným zahájením
v 9, 14 a 15 hodin
je pro rok 2020 stanoven na 6 000 Kč.  
 
Poplatek za pronájem okrasné zahrady na 60 minut
ve všední dny od úterý do čtvrtka  se zahájením v 10, 11, 12 a 13 hodin
je pro rok 2020 stanoven na 6 000 Kč.
 
Za obřad zrušený  po úhradě krátkodobého pronájmu prostoru ke konání svatebního obřadu bude správou SZ Raduň účtován režijní poplatek ve výši 1 000 Kč.

Poplatek za pronájem společenského salonu nebo velké knihovny k mimořádným svatebním obřadům v roce 2020 činí: na 30 minut 5 000 Kč; na 60 minut 8 000 Kč.     

Dále nabízíme svatební fotografování:
– fotografování v interiéru s průvodcem 1500 Kč za každých započatých 30 minut

– fotografování v exteriéru (okrasná zahrada) bez průvodce 800 Kč za každých započatých 30 minut

Prosíme snoubence, kteří mají zájem o konání svatebního obřadu v prostorách okrasné zahrady, příp. oranžérie státního zámku Raduň či v nádvoří zámku, aby se s rezervací termínu obraceli výhradně na matriční úřad Obce Raduň; paní Jana Škrobánková, telefon 553 796 125.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Páry, které budou mít u Obce Raduň  zadáno datum obřadu, prosíme, aby nejméně 30 dnů před jeho konáním kontaktovali správu zámku Raduň a sjednali si předem cca třicetiminutovou schůzku, během níž obě strany uzavřou  krátkodobou nájemní smlouvu a dohodnou rozvh  svatební dramaturgie, Při této příležitosti uhradí nájemce příslušné nájemné do pokladny zámecké správy, a to v hotovosti.

schůzka se bude konat v kanceláři správy zámku;
kontakt: Mgr. Markéta Kouřilová, kastelánka
Národní památkový ústav, státní zámek Raduň
Zámecká 67, 747 61  Raduň 
Info: pracovní dny od 8.00 do 15.30; telefon: 553796119, email: kourilova.marketa@npu.cz

Obec Raduň zajišťuje: provedení vlastního svatebního obřadu za účasti oprávněného oddávajícího a pověřeného zástupce matričního úřadu.

Správa zámku zajišťuje: výzdobu, vybavení a organizační služby související s obřadem.

Správa nezajišťuje žádnou formu občerstvení. Případné cateringové podání malého občerstvení svatebčanům je vždy nutno dohodnout předem se správou zámku.

ŘÁDNÉ TERMÍNY SVATEBNÍCH OBŘADŮ V ROCE 2021

pátek 28. května           10, 11, 12 a 13 hodin

sobota 29. května          10, 11 a 13 hodin, obřad ve 12 hodin je rezervován

pátek 11. června              10, 11, 12 a 13 hodin

sobota 12. června            10, 11 a 13 hodin; obřad ve 12 hodin je rezervován

pátek 25. června              10 a 12 hodin; obřady v 11 a 13 hodin jsou rezervovány

sobota 26. června            10 a 13 hodin, obřady v 11 a 12 hodin jsou rezervovány

pátek 9. července            10, 11, 12 a 13 hodin

sobota 10. července         12 a 13 hodin, obřady v 10 a 11 hodin jsou rezervovány

pátek 23. července           10, 11, 12 a 13 hodin

sobota 24. července         obřady v 11, 12 a 13 hodin jsou rezervovány

pátek 6. srpna                   10, 12 a 13 hodin, obřad v 11 hodin je rezervován

sobota 7. srpna                 10, 12 a 13 hodin, obřad v 11 hodin jerezervován

pátek 20. srpna                 10, 11, 12 a 13 hodin

sobota 21. srpna                všechny termíny jsou rezervovány

pátek 3. září                       10, 11, 12 a 13 hodin

sobota 4. září                     10, 11 a 12 hodin;  obřad ve 13 hodin je rezervován

pátek 17. září                       10, 11, 12 a 13 hodin

sobota 18. září                     10, 11, 12 a 13 hodin

pátek 1. října                        10, 11 a 13 hodin, obřad ve 12 hodin je rezervován

sobota 2. října                     10, 11 a 13 hodin, obřad ve 12 hodin je rezervován

pátek 15. října                      10, 11, 12 a 13 hodin

sobota 16. října                    10, 11, 12 a 13 hodin       

pátek 22. října                      10, 11, 12 a 13 hodin

sobota 23. října                    10, 11, 12 a 13 hodin      

termíny aktuzalizovala k 8. 9. 2021 Mgr. Marketa Kouřilová