Svatební obřady v roce 2017

Svatební obřady se konají:
– v okrasné zahradě u zámecké oranžérie,
 v případě nepříznivého počasí ve vnitřních prostorách oranžérie (doporučený počet účastníků obřadu – 80 osob)
 
– na zámeckém nádvoří (doporučený počet účastníků obřadu – 20 osob)

– ve společenském salonu nebo v sále velké knihovny zámku 
(doporučený počet účastníků obřadu – maximálně 10 osob;
pro rezervaci obřadu je nutná individuální dohoda se správou zámku)

 

Kontakt, informace v pracovní dny od 8.00 do 15.30 hodin:
PhDr. Eva Kolářová, kastelánka
Národní památkový ústav, státní zámek Raduň
Zámecká 67, 747 61  Raduň

Telefon: 553796119 příp.724664005, ev. mailem na adrese: kolarova.eva@npu.cz

Řádné svatební termíny v roce 2017
 
pátek 9. června                   10, 11 a 12 hodin; obřad ve 13 hodin je rezervován
sobota 10. června               10. 11 a 13 hodin; obřad ve 12 hodin je zadán 


pátek 23. června                 10, 11, 12 a 13 hodin
sobota 24. června               10 a 12 hodin; obřady v 11 a 13 hodin jsou rezervovány
 
pátek 7. července                ve 13 hodin; obřady v 10,11 a 12 hodin jsou zadány

sobota 8. července              10, 12 a 13 hodin; obřad v 11 hodin je rezervován
 
pátek 21. července             10, 11, 12 a 13 hodin
sobota 22. července           10 hodin; obřady v 11, 12 a 13 hodin jsou rezervovány

pátek 4. srpna                    10 a 13 hodin; obřady v 11 a  ve 12 hodin jsou zadány

sobota 5. srpna                  10 a 13 hodin; obřady v 11 a 12 hodin jsou zadány

pátek 18. srpna                  10, 11, 12 a 13 hodin; v 15.00 mimořádný obřad
sobota 19. srpna                10, 12 a 13 hodin; obřad v 11 hodin je zadán

pátek 1. září                       10, 12 a 13 hodin; obřad v 11 hodin je zadán

sobota 2. září                     10 a 12 hodin; obřady v 11 a 13 hodin jsou zadány

sobota 9. září                     ZADÁNO; ve 14.00 mimořádný svatební obřad

pátek 15. září                       10, 11, 12 a 13 hodin
sobota 16. září                     10  a 13 hodin; obřady v 11 a 12 hodin jsou rezervovány 

pátek  22. září                    10, 11, 12 a 13 hodin (náhradní termín za 29.září)
sobota 23. září                   10, 11 a 12 hodin; obřad ve 13 hodin je zadán (náhradní termín za 30. září)

pátek 29, září                     neoddává se 
sobota 30. září                   neoddává se 

pátek 13. října                    10, 11, 12 a 13 hodin
sobota 14. října                  10 a 12 hodin; obřady v 11 a 13 hodin jsou zadány

pátek 27. října                     10,11,12 a 13 hodin
sobota 28. října                   10, 11, 12 a 13 hodin

Prosíme snoubence, kteří mají zájem o konání svatebního obřadu v prostorách okrasné zahrady, příp. oranžérie státního zámku Raduň či v nádvoří zámku, aby se s rezervací termínu obraceli výhradně na matriční úřad Obce Raduň; paní Jana Škrobánková, telefon 553 796 125.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Páry, které budou mít u Obce Raduň  zadáno datum obřadu, prosíme, aby nejméně 30 dnů před jeho konáním kontaktovali správu zámku Raduň a sjednali si předem cca třiceti minutovou schůzku, během níž obě strany uzavřou  krátkodobou nájemní smlouvu a dohodnou rozvh  svatební dramaturgie, Při této příležitosti uhradí nájemce příslušné nájemné do pokladny zámecké správy, a to v hotovosti.

Úřední doba pro snoubence: obvykle v pondělí, od 8.30 do 15.30 h.

Schůzka se bude konat v kanceláři správy zámku;
kontakt: PhDr. Eva Kolářová, kastelánka
Národní památkový ústav, státní zámek Raduň
Zámecká 67, 747 61  Raduň 
Info: pracovní dny od 8.00 do 15.30; telefon: 553796119 příp.724664005, email: kolarova.eva@npu.cz

Obec Raduň zajišťuje: provedení vlastního svatebního obřadu za účasti oprávněného oddávajícího a pověřeného zástupce matričního úřadu.

Správa zámku zajišťuje: výzdobu, vybavení a organizační služby související s obřadem.

Správa nezajišťuje žádnou formu občerstvení. Případné cateringové podání malého občerstvení svatebčanům je vždy nutno dohodnout předem se správou zámku. Za takovouto nadstandardní službu bude účtován mimořádný poplatek, stanovený v závislosti na aktuálním rozsahu dotčené služby.   

Poplatek za pronájem okrasné zahrady na 60 minut
v řádných termínech  pro obřady se zahájením v 10, 11, 12 a 13 hodin
 je pro rok 2017 stanoven na 5 000 Kč.
 
Poplatek za pronájem zámeckého nádvoří na 60 minut
v řádných termínech pro obřady se zahájením v 10, 11, 12 a 13 hodin
je pro rok 2017 stanoven na 4 000 Kč.

Poplatek za pronájem okrasné zahrady na 60 minut
ve výše vypsaných řádných denních termínech  pro obřady s mimořádným zahájením
v 9, 14 a 15 hodin je pro rok 2017 stanoven na 6 000 Kč.
 
Poplatek za pronájem zámeckého nádvoří na 60 minut
ve výše vypsaných řádných denních termínech pro obřady s mimořádným zahájením
v 9, 14 a 15 hodin
je pro rok 2017 stanoven na 5 000 Kč.  
 
Poplatek za pronájem okrasné zahrady na 60 minut
ve všední dny od úterý do čtvrtka  se zahájením v 10, 11, 12 a 13 hodin
je pro rok 2017 stanoven na 4 500 Kč.
 
Poplatek za pronájem zámeckého nádvoří na 60 minut
ve všední dny od úterý do čtvrtka se zahájením v 10, 11, 12 a 13 hodin
je pro rok 2016 stanoven na 3 500 Kč. 
 
Poplatek za pronájem okrasné zahrady na 60 minut k mimořádným svatebním obřadům
konaným mimo výše uvedené dny a hodiny  je pro rok 2017 stanoven na 10 000 Kč.
 
Za obřad zrušený  po úhradě krátkodobého pronájmu prostoru ke konání svatebního obřadu bude správou SZ Raduň účtován režijní poplatek ve výši 1 000 Kč.

Poplatek za pronájem společenského salonu nebo velké knihovny k mimořádným svatebním obřadům v roce 2017 činí: na 30 minut 5 000 Kč; na 60 minut 8 000 Kč.     

Dále nabízíme svatební fotografování:
– ve dvou interiérech zámku za poplatek 350 Kč za každých započatých 10 minut
– v interiéru oranžérie za poplatek 350 Kč za každých započatých 10 minut
– v interiérech oranžérie a v okrasné zahradě za poplatek 500 Kč za každých započatých 10 minut