Svatební obřady v roce 2018

TERMÍNOVNÍK OBŘADŮ, VČ. REZERVACÍ - VIZ NÍŽE: 

Svatební obřady se konají:
– v okrasné zahradě u zámecké oranžérie,
 v případě nepříznivého počasí ve vnitřních prostorách oranžérie (doporučený počet účastníků obřadu – 80 osob)
 
– na zámeckém nádvoří (doporučený počet účastníků obřadu – 20 osob)

– ve společenském salonu nebo v sále velké knihovny zámku 
(doporučený počet účastníků obřadu – maximálně 10 osob;
pro rezervaci obřadu je nutná individuální dohoda se správou zámku)

 

Kontakt, informace v pracovní dny od 8.00 do 15.30 hodin:
PhDr. Eva Kolářová, kastelánka
Národní památkový ústav, státní zámek Raduň
Zámecká 67, 747 61  Raduň

Telefon: 553796119 příp.724664005, ev. mailem na adrese: kolarova.eva@npu.cz

Poplatek za pronájem okrasné zahrady na 60 minut /příp. v individuálně sjednaných případech za pronájem sýpky/ v řádných termínech  pro obřady se zahájením v 10, 11, 12 a 13 hodin
 je pro rok 2017 stanoven na 5 000 Kč.
 
Poplatek za pronájem zámeckého nádvoří na 60 minut
v řádných termínech pro obřady se zahájením v 10, 11, 12 a 13 hodin
je pro rok 2017 stanoven na 4 000 Kč.

Poplatek za pronájem okrasné zahrady na 60 minut
ve výše vypsaných řádných denních termínech  pro obřady s mimořádným zahájením
v 9, 14 a 15 hodin je pro rok 2017 stanoven na 6 000 Kč.
 
Poplatek za pronájem zámeckého nádvoří na 60 minut
ve výše vypsaných řádných denních termínech pro obřady s mimořádným zahájením
v 9, 14 a 15 hodin
je pro rok 2017 stanoven na 5 000 Kč.  
 
Poplatek za pronájem okrasné zahrady na 60 minut
ve všední dny od úterý do čtvrtka  se zahájením v 10, 11, 12 a 13 hodin
je pro rok 2017 stanoven na 4 500 Kč.
 
Poplatek za pronájem zámeckého nádvoří na 60 minut
ve všední dny od úterý do čtvrtka se zahájením v 10, 11, 12 a 13 hodin
je pro rok 2016 stanoven na 3 500 Kč. 
 
Poplatek za pronájem okrasné zahrady na 60 minut /příp. v individuálně sjednaných případech za pronájem sýpky/ k mimořádným svatebním obřadům
konaným mimo výše uvedené dny a hodiny  je pro rok 2017 stanoven na 10 000 Kč.
 
Za obřad zrušený  po úhradě krátkodobého pronájmu prostoru ke konání svatebního obřadu bude správou SZ Raduň účtován režijní poplatek ve výši 1 000 Kč.

Poplatek za pronájem společenského salonu nebo velké knihovny k mimořádným svatebním obřadům v roce 2017 činí: na 30 minut 5 000 Kč; na 60 minut 8 000 Kč.     

Dále nabízíme svatební fotografování:
– ve dvou interiérech zámku za poplatek 350 Kč za každých započatých 10 minut
– v interiéru oranžérie za poplatek 350 Kč za každých započatých 10 minut
– v interiérech oranžérie a v okrasné zahradě za poplatek 500 Kč za každých započatých 10 minut

 

Prosíme snoubence, kteří mají zájem o konání svatebního obřadu v prostorách okrasné zahrady, příp. oranžérie státního zámku Raduň či v nádvoří zámku, aby se s rezervací termínu obraceli výhradně na matriční úřad Obce Raduň; paní Jana Škrobánková, telefon 553 796 125.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Páry, které budou mít u Obce Raduň  zadáno datum obřadu, prosíme, aby nejméně 30 dnů před jeho konáním kontaktovali správu zámku Raduň a sjednali si předem cca třiceti minutovou schůzku, během níž obě strany uzavřou  krátkodobou nájemní smlouvu a dohodnou rozvh  svatební dramaturgie, Při této příležitosti uhradí nájemce příslušné nájemné do pokladny zámecké správy, a to v hotovosti.

Úřední doba pro snoubence: obvykle v pondělí, od 8.30 do 15.30 h.

Schůzka se bude konat v kanceláři správy zámku;
kontakt: PhDr. Eva Kolářová, kastelánka
Národní památkový ústav, státní zámek Raduň
Zámecká 67, 747 61  Raduň 
Info: pracovní dny od 8.00 do 15.30; telefon: 553796119 příp.724664005, email: kolarova.eva@npu.cz

Obec Raduň zajišťuje: provedení vlastního svatebního obřadu za účasti oprávněného oddávajícího a pověřeného zástupce matričního úřadu.

Správa zámku zajišťuje: výzdobu, vybavení a organizační služby související s obřadem.

Správa nezajišťuje žádnou formu občerstvení. Případné cateringové podání malého občerstvení svatebčanům je vždy nutno dohodnout předem se správou zámku. Za takovouto nadstandardní službu bude účtován mimořádný poplatek, stanovený v závislosti na aktuálním rozsahu dotčené služby.   

ŘÁDNÉ TERMÍNY SVATEBNÍCH OBŘADŮ V ROCE 2018

pátek 25. května                10, 11, 12 a 13 hodin 
sobota 26. května              10 hodin; obřady v 11, 12 a 13 hodin jsou zadány

pátek 1. června                  10, 11, 12 a 13 hodin
sobota 2. června                10 a 13 hodin; obřady v 11 a 12 hodin jsou zadány

pátek 15. června                10, 11, 12 a 13 hodin
sobota 16. června              10 a 13 hodin; obřady v 11 a 12 hodin jsou zadány 

pátek 29. června                10,11,12 a 13 hodin
sobota 30. června              10, 11, 12 a 13 hodin; rezervován mimořádný obřad v 14.00 h.

pátek 6. července              10, 11, 12 a 13 hodin 
sobota 7. července            10, 11, 12 a 13 hodin

pátek 20. července            10, 11, 12 a 13 hodin 
sobota 21. července          10, 11 a 13 hodin; obřad ve 12.00 je zadán

pátek 3. srpna                  10, 11, 12 a 13 hodin
sobota 4. srpna                10 a 13 hodin; obřady v 11 a 12 hodin jsou zadány

pátek 17. srpna                 10,11,12 a 13 hodin
sobota 18. srpna               ZADÁNO, rezervován je také mimořádný termín ve 14.00 hodin

pátek 31. srpna                 10, 12 a 13 hodin; obřad v 11hodin  je zadán
sobota 1. září                    12 a 13 hodin; obřady v 10 a 11 hodin jsou zadány

pátek 14. září                   10,11,12 a 13 hodin
sobota 15. září                 10, 11 a 13 hodin; obřad ve 12 hodin je zadán

pátek 21. září                   10, 11, 12 a 13 hodin
sobota 22. září                 10, 11, 12 a 13 hodin

pátek 5. října                    10,11,12 a 13 hodin
sobota 6. října                  10, 11, 12 a 13 hodin

pátek 19. října                   10,11,12 a 13 hodin
sobota 20. října                 10, 11, 12 a 13 hodin