Tóny a tance ze starého Nového světa – TONOS Y DANZAS DEL VIEJO EL NUEVO MUNDO

Zveme vás na netradiční hudební zážitek: španělské a jihoamerické barokní písně v podání Beatriz Lafont doplní dobové instrumentální skladby – převážně variační formy a tance. Program koncertu nabídne bohaté a vypovídající panorama hudby ze Španělska a prostoru místodržitelství španělské Ameriky, a to od repertoáru inspirovaného jak projevy lidovými, tak i těmi nejaristokratičtějšími. To nám umožní zaposlouchat se do nesmírné rozmanitosti dobové hudby.
Účinkující:
Beatriz Lafont (Španělsko) – zpěv, kastaněty, barokní kytara
Cristian Gutiérrez (Chile) – barokní kytara
Jan Čižmář – barokní kytara, theorba