Obrazy - dřevěné reliféfy Svatoslava Böhma

V sobotu 13. května byla v raduňské zámecké oranžérii zpřístupněna výstava obrazů - dřevěných objektů Svatoslava Böhma, renomovaného umělce  žijícího a tvořícího v Krnově.
Mistr Böhm, malíř, grafik, řezbář, designér, narozený v  roce 1934 ve Žďáru nad Sázavou, studoval v letech 1950 až 1954 na Uměleckoprůmyslové škole v Brně. Je členem Unie výtvarných umělců České republiky, zakládajícím členem mezinárodního sdružení konkrétistů , skupiny a13 volného sdružení umělců a bývalého uměleckého sdružení Kontrast v Ostravě.
Jeho díla jsou nejen zařazována do prestižních galerijních sbírek, ale vyhledávají je rovněž uznávaní soukromí znalci a sběratelé.
Svatoslav Böhm, jenž svou tvorbu prezentoval desítkami individuálních i kolektivních výstav, se v  raduňském zámeckém areálu představí v premiéře.

Výstava je veřejnosti dispozici do středy 26. července 2017 v rámci vstupného k prohlídce zámecké oranžérie a přilehlé okrasné zahrady.