Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • Po polsku

Obsah

V ZÁMECKÉ ORANŽÉRII

PRO VÁS PŘIPRAVUJEME NOVOU VÝSTAVU A SRDEČNĚ ZVEME NA JEJÍ VERNISÁŽ.

  pOZVÁNA VE VERNISÁŽ 26.7.2014

AŽ DO 23. ČERVENCE SE VŠAK MŮŽETE V ORANŽÉRII JEŠTĚ  POTĚŠIT UMĚLECKÝMI FOTOGRAFIEMI  

paní MGR. TAMARY ČERNÉ (SofiG), 

pořízenými v autentických prostorách raduňského zámku a oranžérie. 

Mgr. Tamara Černá patří k renomovaným uměleckým fotografkám, etablovaným nejen na české, ale i zahraniční tvůrčí scéně. 

Po vysokoškolských studiích v Brně působila několik sezón jako sólistka baletu Národního divadla Moravskoslezského, kde vytvořila bezpočet strhujících rolí; part v Toussaintově Requiem na Mo-zartovu hudbu ji vynesl až k nominaci na Cenu Thálie (1999). 

 

Po skončení sólové dráhy dlouhodobě pracovala ve funkcích baletního mistra i samostatné choreografky.

Od roku 2014 je členkou Mezinárodní rady tance UNESCO. 

 

Několik posledních let se věnuje tvůrčímu fotografování, a to nejen reportážnímu, ale rovněž inscenovanému, v němž převažuje svět divadelních, a zejména tanečních, prken.

 

Mimořádnou výtvarnou specifikou, vytříbenou kompozicí, emoční rezonancí a koloristickou kultivovaností se vyznačují mj. inscenované umělecké "taneční" fotografie, které Tamara Černá zabydluje éterickými baletkami a vytváří tak nepo-lapitelný svět snů, představ, tajů a kouzel. 

 

PRO VÝJIMEČNÝ PŘÍNOS PREZENTACI A PROPAGACI BALETU BYLA TAMARA ČERNÁ V ROCE 2013 ZAŘAZENA MEZI ELITNÍ  SVĚTOVÉ FOTOGRAFY V KATEGORII "BALETNÍ FOTOGRAFIE".  

 

VYUŽIJTE TUTO JEDINEČNOU PŘÍLEŽITOST K SEZNÁMENÍ S TVOR-BOU VŠEOBECNĚ UZNÁVANÉ UMĚLKYNĚ, KTERÁ PRO SVOU 24. VÝSTAVU KONCIPOVALA NOVÝ PREMIÉROVÝ CYKLUS FOTOGRAFIÍ "NA MÍRU" EXKLUZIVNÍMU PROSTŘEDÍ RADUŇSKÉHO ZÁMECKÉHO AREÁLU. 

 

VÝSTAVA JE PRODEJNÍ.

z výstavy Mgr. Tamary Černé v zámecké oranéžrii

   -------------------------------------------------

V SOBOTU 12. DUBNA JSME PRO VÁS NA ZÁMKU OTEVŘELI

NOVOU PROHLÍDKOVOU TRASU.  

Představíme Vám v ní původní vstupní halu, pánskou kuřárnu a pracovnu,

hudební salónek a tři hostinské pokoje. 

   Realizaci 2. prohlídkového okruhu ve vybraných prostorách severního křídla zámku jednoznačně umožnila tříletá, dosud všestranně nejvýznačnější stavebně-řemeslná akce v areálu - komplexní oprava a obnova zámeckých střech do stavu k roku 1903 a to včetně veškerých konstrukcí a historického příslušenství.

   Současně s opravou střech byla provedena mj. celková revitalizace původního jižního a severního obytného podkroví, rekonstrukční výměna povalových stropů nad části průčelního traktu a celým křídlem severním,  náročné restaurování  a rekonstrukce stropních a nástěnných uměleckořemeslných deko-rací, truhlářských prvků, podlah a kachlových kamen; to vše do podoby mezi léty 1853 až 1908, resp. 1928.       

   Celková památková obnova zámeckých střech a části zámeckých interiérů by nebyla myslitelná bez velkorysé finanční podpory Ministerstva kultury ve výši téměř 35 miliónů korun a cca 4 miliónového příspěvku z vlastního rozpočtu Národního památkového ústavu.  

Prohlídkový okruh povede mj. také rekonstruovaou knížecí kuřárnou.

 

OD 1. KVĚTNA JSME UVEDLI, TENTOKRÁT JIŽ DO 2. TURISTICKÉ SEZÓNY, NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM,

UMÍSTĚNÉ V ZÁMECKÉ SÝPCE, JEŽ V LETECH 2011 AŽ 2012 PROŠLA CELKOVOU PAMÁTKOVOU OBNOVOU. 

(otevírací doba shodná s otevírací dobou zámku)

V bezbariérovém přízemí naleznete pokladnu, prodejnu tiskovin a suvenýrového zboží, automatové občerstvení, sociální zařízení a komplexní informační systém.

První patro - přístupné po schodech - je věnováno historické expozici, kterou již od 1. května obohatí nový, plněhmotový architektonický model zámku, přibližující jeho podobu na konci 17. století.    

zÁMECKÁ SÝPKA

Sýpka byla postavena v roce 1752 a ve vnějších fasádách a stavebních konstrukcích 3. a 4. podlaží adaptována k roku 1828.

 Až do roku 1947 příslušela ke zdejšímu velkostatku knížat Blücherů z Wahlstattu, poté byla převedena Ministerstvu zemědělství a později Jednotnému zemědělskému družstvu Opava-Kylešovice, které ji využívalo do roku 1985.

 Následně byla začleněna do správy  státního zámku Raduň, příslušnému k Národnímu památkovému ústavu zřizovanému Ministerstvem kultury.

 Objekt byl mnoho let v aktuním havarijním stavu. Díky finanční dotaci z programu SMVS (Správa majetku ve vlastnictví státu), jejímž příjemcem bylo Ministerstvo kultury, byla v době od října 2011 do listopadu 2012 nákladem 19,5 miliónů rekonstruována. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Zámecká oranžérie, z výstavy Hany Bednářové v roce 2011

TĚŠÍME SE NA VÁS. ZAMĚSTNANCI ZÁMKU.

_____________________________________________________________________

zámek po dokončení opravy střechy