Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • Po polsku

Obsah

PO ROČNÍ PŘESTÁVCE PŘIPRAVUJEME OPĚT

VÁNOCE NA ZÁMKU RADUŇ 

Interiéry s vánoční dekorací a květinovými aranžemi, včetně reprezentační tabule   

Vánoční stromky a dárky v proměnách času  

Prezentace vzniku a vývoje adventních tradic a zvykosloví

 

SOUČÁSTÍ NÁVŠTĚVNÍHO OKRUHU BUDE ROVNĚŽ MIMOŘÁDNÁ VÝSTAVA DŘEVĚNÝCH KOLOROVANÝCH LOUTEK Z LIPOVÉHO DŘEVA 

ZE SOUKROMÉHO DIVADLA STANISLAVA PETŘÍKA Z ROKU 1943, INSTALOVANÁ V DESETI RŮZNÝCH DĚJOVÝCH SCÉNÁCH

KOLEKCI  STOVKY LOUTEK S KULISAMI A REKVIZITAMI SPRAVUJE A DOPLŇUJE ZDENĚK PETŘÍK Z OPAVY, AUTORŮV SYN A DĚDIC  

 

DÁLE NABÍZÍME SAMOSTATNOU VÝSTAVU DĚTSKÝCH A LOUTKOVÝCH KOČÁRKŮ, KTEROU DOPLNÍME DĚTSKÝMI HRAČKAMI 

K PREZENTACI ZÁMECKÉ SBÍRKY KOČÁRKŮ A HRAČEK SE VRACÍME PO SEDMI LETECH  SOUBOREM, ROZŠÍŘENÝM O NOVÉ PŘÍRŮSTKY      

VÁNOCE NA ZÁMKU

OTEVÍRACÍ DOBA OD 2. DO 21. PROSINCE: 

ve všední dny od 10 do 15 hodin,

v soboty a neděle od 10 do 16 hodin

 

Vánoční svátky 25. a 26. prosince a víkend 27. a 28. prosince

od 10 do 15 hodin

VSTUPNÉ: dospělí 120,00 Kč

děti od 6ti do 15let, studenti a senioři nad 65 let 80,00 Kč

děti do 6ti let 20,00 Kč

 

V SOBOTU 20. PROSINCE OD 15 DO 20 HODIN

VÁNOČNÍ KOSTÝMNÍ PROHLÍDKA S PROGRAMEM

"ANDĚLSKÝ VEČER" 

(pro Vaše děti můžete odevzdat na pokladně malý dárek,      který jim v průběhu prohlídky předá zámecká paní kněžna)      

 

VSTUPNÉ: SHODNÉ S KLASICKOU PROHLÍDKOU 

prohlídky se konají každých 20 minut; 

doporučujeme rezervaci na telefonním čísle 553 796 203 

 

NABÍZÍME ROVNĚŽ ZKRÁCENOU PROHLÍDKU NA 45 MINUT, DOPROVÁZENOU PANÍ KRÁLOVNOU, KTERÁ VÁS PROVEDE VÝSTAVOU KOČÁRKŮ A HRAČEK 

VSTUPNÉ: 60,00; 40,00 A 20,00  KČ 

 

VSTUPNÉ K PROHLÍDKCE SAMOSTATNÉ VÝSTAVY KOČÁRKŮA HRADČEK:

30,00 Kč na osobu, děti do 6ti let zdarma Zámecké Vánoce

pokoj zámeckých dětí

ZÁMECKÉ VÁNOCE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

V SOBOTU 12. DUBNA JSME PRO VÁS NA ZÁMKU OTEVŘELI

NOVOU PROHLÍDKOVOU TRASU.  

Představíme Vám v ní původní vstupní halu, pánskou kuřárnu a pracovnu,

hudební salónek a tři hostinské pokoje. 

   Realizaci 2. prohlídkového okruhu ve vybraných prostorách severního křídla zámku jednoznačně umožnila tříletá, dosud všestranně nejvýznačnější stavebně-řemeslná akce v areálu - komplexní oprava a obnova zámeckých střech do stavu k roku 1903 a to včetně veškerých konstrukcí a historického příslušenství.

   Současně s opravou střech byla provedena mj. celková revitalizace původního jižního a severního obytného podkroví, rekonstrukční výměna povalových stropů nad části průčelního traktu a celým křídlem severním,  náročné restaurování  a rekonstrukce stropních a nástěnných uměleckořemeslných deko-rací, truhlářských prvků, podlah a kachlových kamen; to vše do podoby mezi léty 1853 až 1908, resp. 1928.       

   Celková památková obnova zámeckých střech a části zámeckých interiérů by nebyla myslitelná bez velkorysé finanční podpory Ministerstva kultury ve výši téměř 35 miliónů korun a cca 4 miliónového příspěvku z vlastního rozpočtu Národního památkového ústavu.  

Prohlídkový okruh povede mj. také rekonstruovaou knížecí kuřárnou.

 

OD 1. KVĚTNA JSME UVEDLI, TENTOKRÁT JIŽ DO 2. TURISTICKÉ SEZÓNY, NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM,

UMÍSTĚNÉ V ZÁMECKÉ SÝPCE, JEŽ V LETECH 2011 AŽ 2012 PROŠLA CELKOVOU PAMÁTKOVOU OBNOVOU. 

(otevírací doba shodná s otevírací dobou zámku)

V bezbariérovém přízemí naleznete pokladnu, prodejnu tiskovin a suvenýrového zboží, automatové občerstvení, sociální zařízení a komplexní informační systém.

První patro - přístupné po schodech - je věnováno historické expozici, kterou již od 1. května obohatí nový, plněhmotový architektonický model zámku, přibližující jeho podobu na konci 17. století.    

zÁMECKÁ SÝPKA

Sýpka byla postavena v roce 1752 a ve vnějších fasádách a stavebních konstrukcích 3. a 4. podlaží adaptována k roku 1828.

 Až do roku 1947 příslušela ke zdejšímu velkostatku knížat Blücherů z Wahlstattu, poté byla převedena Ministerstvu zemědělství a později Jednotnému zemědělskému družstvu Opava-Kylešovice, které ji využívalo do roku 1985.

 Následně byla začleněna do správy  státního zámku Raduň, příslušnému k Národnímu památkovému ústavu zřizovanému Ministerstvem kultury.

 Objekt byl mnoho let v aktuním havarijním stavu. Díky finanční dotaci z programu SMVS (Správa majetku ve vlastnictví státu), jejímž příjemcem bylo Ministerstvo kultury, byla v době od října 2011 do listopadu 2012 nákladem 19,5 miliónů rekonstruována. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Zámecká oranžérie, z výstavy Hany Bednářové v roce 2011

TĚŠÍME SE NA VÁS. ZAMĚSTNANCI ZÁMKU.

____________________________________________________________________

zámek po dokončení opravy střechy

NENECHTE SI UJÍT!!!!

HORTUS