Výběrové řízení na místo kastelána státního zámku Raduň

Ředitel Národního památkového ústavu, územní památkové správy v Kroměříži vypisuje výběrové řízení na místo správce památkového objektu – kastelána nebo kastelánky státního zámku Raduň.

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání
 • aktivní znalost nejméně jednoho světového jazyka
 • prokazatelnou praxi v oblasti kulturního dědictví na vedoucí pozici min. 3 roky
 • řidičský průkaz skupiny B
 • komunikační schopnosti, schopnost vést kolektiv a řešit konfliktní situace
 • orientaci v ekonomické agendě správy památkového objektu
 • tvůrčí a koncepční myšlení
 • zodpovědnost, samostatnost, spolehlivost
 • dobrou znalost práce na PC (nejméně MS Office - Word, Excel, PowerPoint)
 •  trestní bezúhonnost

Výhodou:

 • znalost práce v oboru – správa a údržba památkového objektu
 • zkušenosti s návštěvnickým provozem
 • znalost problematiky státní památkové péče a péče o mobiliární fondy
 • praxe v příspěvkových organizacích státu, kraje nebo obce

 

Místo výkonu práce:

Státní zámek Raduň

Předpokládaný termín nástupu za účelem přípravy na převzetí funkce:  1. května 2018.

Pracovní poměr je založen jmenováním. Předpokládaný termín jmenování do funkce kastelána státního zámku Raduň je 1. července 2018.

Nabízíme:

 • platové podmínky dle zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění (12. platová třída)
 • zaměstnanecké stravenky
 • mobilní telefon s výhodným tarifem
 • volný vstup na všechny památkové objekty spravované NPÚ i pro rodinné příslušníky
 • práci v atraktivním prostředí kulturní památky
 • stabilitu státní příspěvkové organizace
 • možnost dalšího vzdělávání
 • možnost bydlení přímo v areálu zámku

Zájemci o místo doručí písemnou nabídku do 22. 1. 2018 do 15:00 hod v zalepené obálce na adresu kontaktní osoby:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži
Simona Langerová
Sněmovní náměstí 1.
767 01 Kroměříž

Na obálku vyznačte: „Neotvírat – Výběrové řízení – kastelán – Raduň“

Součástí písemné nabídky musí být:

 • motivační dopis
 • strukturovaný profesní životopis včetně kontaktních údajů – telefon, e-mail
 • návrh koncepce rozvoje provozu a prezentace státního zámku Raduň
 • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
 • úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Případné upřesňující dotazy zodpoví e-mailem Simona Langerová- langerova.simona@npu.cz

Další informace k postupu výběrového řízení:

Výběrové řízení bude dvoukolové, přičemž 2. kolo bude vedeno formou pohovoru s uchazeči před výběrovou komisí v jednom dnu.

Termín konání 2. kola bude upřesněn vybraným uchazečům z 1. kola v pozvánkách zaslaných e-mailem. Toto 2. kolo výběrového řízení proběhne v druhé polovině února 2018.

O postupu do druhého kola a přesném termínu pohovoru budou uchazeči informováni e-mailem nejpozději 5 kalendářních dnů před termínem konání pohovoru.

První tři vybraní uchazeči z 2. kola budou požádáni o zaslání kontaktů na referenční osobu, které bude zaslán referenční list pro potřeby výběrového řízení.

NPÚ je oprávněn zrušit výběrové řízení bez udání důvodu.

Zasláním přihlášky dávají uchazeči souhlas se zpracováním osobních údajů a uložením dokumentů po dobu nutnou dle zákona o archivnictví.