Vánoce na raduňském zámku

Netradiční prohlídka

Připravujeme tradiční instalační projekt Vánoce na raduňském zámku, který se do někdejšího aristokratického domu knížat Blücherů z Wahlstattu vrací každý druhý rok.

Nabídneme Vám prohlídku slavnostně vyzdobených interiérů s tematickými dekoracemi a květinovými aranžemi, reprezentačně upravenou tabuli, vánoční stromy v různých typech historických úprav, dobové vánoční dárky a výklad k adventnímu a vánočnímu zvykosloví (délka prohlídky 75 minut). 

Od 1. do 30. prosince 2018 denně mimo pondělí.
Ve všední dny pouze pro skupiny nad deset osob po předchozí rezervaci.

Od 9 do 15 hodin, víkendy a svátky od 10 do 16 hodin.

Rezervace vstupenek denně od 8 do 16 hodin na telefonním čísle 553 796 203, případně e-mailem na: zamek.radun@npu.cz 

Plné vstupné: 130Kč za osobu, SNÍŽENÉ 100 Kč za osobu.

Pedagogy a žáky mateřských a základních škol zveme k vánoční prohlídce ve zkráceném okruhu v délce 45 minut (bez velké knihovny a pokojů domácího služebnictva). Jednotné vstupné 50,00 Kč; pedagogický doprovod zdarma.