Harrachowie. Szlachectwo zoobowiazuje

1. 1. 2023 až 31. 12. 2023

Dlaczego Harrachowie? W tym roku przypada 400. rocznica wstąpienia Ernsta Adalberta von Harrach na arcybiskupstwo praskie, a także 400-lecie ślubu Izabeli Katarzyny von Harrach z Albrechtem von Wallenstein.

Nie bez znaczenia jest również 70. rocznica udostępnienia zwiedzającym pałacu Hrádek u Nechanic - reprezentacyjnej siedziby rodu Harrachów w Czechach. To właśnie tam, jak również w pałacu w Janovicach u Rýmařova odbywać się będą najważniejsze wydarzenia 13. edycji całorocznego projektu "Śladami szlacheckich rodów: Harrachowie. Szlachectwo zoobowiazuje", koordynowanego przez Narodní Památkový Ústav (Narodowy Instytut Zabytków).

Pałac Hrádek u Nechanic

Harrachowie zaliczani są do najznakomitszych rodów arystokratycznych Czech. Zajmowali wysokie urzędy w Kościele, na dworze cesarskim, w administracji ziemskiej, wojsku i dyplomacji. Byli pionierami zimowych sportów, rozwijali leśnictwo, rolnictwo, pszczelarstwo oraz produkcję szkła. Zreformowali także opiekę społeczną. Aktywnie uczestniczyli w wydarzeniach kulturalnych, będąc jednocześnie hojnyni mecenasami sztuki.

Historia rodu w pigułce

Arystokratyczny ród hrabiów Harrach odcisnął głębokie piętno w dziejach Czech. Wielu jego przedstawicieli przeszło do historii jako wytrawni dyplomaci, cieszący się uznaniem wiedeńskiego dworu. Ich niezwykłe zaangażowanie polityczne trwało aż do XVIII w.

Z czasem wycofali się z działalności publicznej, koncentrując się na modernizowaniu rolnictwa i przemysłu w administrowanych przez siebie dobrach ziemskich. W XIX w. przedstawiciele rodu byli posłami na sejm krajowy. Głowa rodu zawsze zasiadała w parlamencie Przedlitawii, reprezentując w nim czeskie interesy.

Zapamiętani zostali jako gorliwi propagatorzy narodowego odrodzenia. Ze sceny politycznej zeszli dopiero po zakończeniu I wojny światowej i już nigdy do niej nie powrócili.


Jednostki NPÚ zaangażowane w realizację projekt:

Inne podmioty zaangażowane w realizację projektu:

Publikacje

Nowość

Zámek Hrádek u Nechanic

200 Kč

Detal

Harrachové. Vznešenost zavazuje

650 Kč

Detal